Danh Sách Các Trường
  Chọn kiểu trường : 
 
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC (30)
   Cao Thành    Đại Cường
   Đại Hùng    Đồng Tân
   Hòa Lâm    Hòa Nam
   Hòa Phú    Hoa Sơn
   Hòa Xá    Hồng Quang
   Kim Đường    Liên Bạt
   Lưu Hoàng    Minh Đức
   Phương Tú    Quảng Phú Cầu
   Sơn Công    Thị Trấn
   Tân Phương    Trầm Lộng
   Trung Tú    Trường Thịnh
   Vạn Thái    Viên An
   Viên Nội    Đội Bình
   Đông Lỗ    Đồng Tiến
   Phù Lưu    Tảo Dương Văn
 
CÁC TRƯỜNG THCS (30)
   Đội Bình    Cao Thành
   Đại Cường    Đại Hùng
   Đông Lỗ    Đồng Tân
   Minh Đức    Trung Tú
   Tảo Dương Văn    Trường Thịnh
   Vạn Thái    Đồng Tiến
   Hòa Lâm    Hòa Nam
   Hòa Phú    Hoa Sơn
   Hòa Xá    Hồng Quang
   Kim Đường    Liên Bạt
   Lưu Hoàng    Phù Lưu
   Phương Tú    Quảng Phú Cầu
   Sơn Công    Thị Trấn
   Trầm Lộng    Viên An
   Viên Nội    Nguyễn Thượng Hiền
 
CÁC TRƯỜNG MẦM NON (30)
   Cao Thành    Đông Lỗ
   Liên Bạt    Tảo Dương Văn
   Trung Tú    Trường Thịnh
   Viên Nội    Đại Cường
   Đại Hùng    Đội Bình
   Đồng Tân    Đồng Tiến
   Hòa Lâm    Hòa Nam
   Hòa Phú    Hoa Sơn
   Hòa Xá    Hồng Quang
   Kim Đường    Lưu Hoàng
   Minh Đức    Phù Lưu
   Phương Tú    Quảng Phú Cầu
   Sơn Công    Tân Phương
   Thị Trấn    Trầm Lộng
   Vạn Thái    Viên An