Giới thiệu phòng giáo dục
  Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa
1. Địa chỉ: TT Vân Đình -Ứng Hòa - Hà Nội
2. Điện thoại: 02433.882.341
3. Email: pgd-unghoa@hanoiedu.vn
4. Website: http://www.pgdunghoa.edu.vn
5. Trưởng phòng: Bùi Thanh Sơn
6. Các Phó trưởng phòng: Đặng Văn Khoái, Nguyễn Thanh Sơn, Dương Lệ Huyền