Giáo dục THCS
Tổng kết hội thi GVDG cấp THCS năm học 2019-2020  (16h:53 | 15/01/2020)
Tổng kết hội thi GVDG cấp THCS năm học 2019-2020
 
Một số hình ảnh tổng  kết hội thi GVDG cấp THCS năm học 2019-2020 
Các tin tiếp theo
  • Tổ chức hội thi GVDG cấp THCS tại cụm Hoà Nam (9h:17 | 25/12/2019)
  • Tổ chức hội thi GVDG cấp THCS tại cụm Cao Thành (8h:42 | 24/12/2019)
  • Tổ chức hội thi GVDG cấp THCS cụm Phù Lưu (7h:46 | 23/12/2019)
  • Tổ chức thi học sinh giỏi đợt 2 năm học 2019-201020 (7h:37 | 12/11/2019)
  • Hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 (10h:19 | 31/08/2017)
  • Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động hưởng ứng “Chung sức vì biển đảo quê hương” (9h:6 | 26/04/2015)
  • Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động hưởng ứng “Chung sức vì biển đảo quê hương” (9h:2 | 26/04/2015)
  • Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động hưởng ứng “Chung sức vì biển đảo quê hương” (13h:56 | 15/12/2014)
  • Hà Nội thi vào lớp 10: Bắt đầu cuộc đua khốc liệt (15h:38 | 11/12/2014)